Co říká Jiří Tomíček z CADservis

 V roce 2002 jsem založil firmu CADservis, s.r.o. Prošel jsem si jako spousta jiných řadu úspěchů i neúspěchů. Dnes s odstupem let mohu říci, že moje firma je stabilní, prosperuje a roste. Velký podíl na tom má určitě moje houževnatost, podpora mé rodiny a několika lidí, o které jsem se vždy mohl opřít.

V roce 2006 za mnou přišel obchodník vzdělávací firmy Business Success Ivo Jurman a představil mi jejich služby. Po krátkém váhání jsem navštívil první seminář – seminář o prodeji. Potom následovaly další a další a dnes je pro mne i lidi z mé firmy standardem. Jinou vzdělávací firmu pro oblast prodeje, komunikace a organizace firmy nehledáme, protože nám jejich informace i tréninky fungují a pomáhají v našich úspěších.

To, co mi v posledních letech pomáhá asi nejvíce, jsou pravidelné konzultace. Do mé firmy dochází každý měsíc Ivo Jurman, který nám pomáhá svými znalostmi právě z oblasti organizace firmy a vedení lidí firmu stabilizovat, systematicky řešit organizační i personální problémy. Nedocenitelný je i jeho nezávislý pohled z venku firmy. Není zatížen provozními problémy, dokáže i složité situace vidět
jednoduše a předkládat jednoduchá, rychlá a funkční řešení.

Co jsem získal jeho spoluprací?
Stabilní růst firmy a celého našeho týmu, výrazně lepší atmosféru uvnitř firmy, nastavení a dodržování firemních pravidel, oddlužení a taky se díky vyčištění prostoru kolem nás na nás obracejí firmy a zaměstnanci s podobnými vlastnostmi. Díky tomu je pro nás zábavou dělat naši práci. Zbavili jsme se problémů, které jsem díky mému velkému zapojení do každodenní práce neviděl, a nastartovali jsme tak firmu k lepší budoucnosti. Prakticky je to jednoduché, každý měsíc si společně sedneme a projdeme si výsledky, které máme také díky zavedení statistik. Na základě těchto statistik (přesných ukazatelů, co kdo udělal a jak která aktivita vypadá) plánujeme další aktivity na příští (používáme na to tzv. „kondice“ – což je systematický soubor kroků, jak se zachovat v určitém stavu firmy nebo činnosti. Kroky jsou jiné, když se Vám daří a jiné, když to zrovna moc nejde. Funguje to na 100%). Potřebné kroky obyčejně jednoduché nejsou, protože vždy se najde něco, co nás dost zaměstná a je nutné to zvládnout. Někdy to jsou dokonce věci na dost osobní bázi a zvládání také někdy trvá dost dlouho. Nicméně jsme se přesunuli ze stavu „počkám, jak to dopadne“ do stavu „jdu a řeším vzniklou situaci“.

Je skvělé pracovat s někým, kdo má i osobní zkušenost z podnikání a má výborný pozorovací talent, kdo umí i přes náš odpor nazývat problémy skutečným jménem a umí rozkrýt i velice zakryté skutečnosti. Můj prostor se za dobu spolupráce neuvěřitelně zvětšil. Z bezejmenné maličké opavské firmičky je firma obchodně působící po celé České republice a Slovensku, obchodní partnery máme od Číny až po USA. Procestoval jsem kus světa, rozjel mnoho projektů a připravil firmu společně s mým skvělým týmem na její budoucnost. Děkuji Ivoši.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kdykoli napište na: tomicek@cadservis.com

Jiří Tomíček

CADservis, s.r.o.

Technologická 373/4, 708 00 Ostrava

V Ostravě 19.května 2020