Co říká Stanislav Mudrák z MDP GEO

Způsob mého myšlení a vzdělání je technického směru. V době zahájení spolupráce s BS jsem řídil společnost spíše intuitivně, jak se říká selským rozumem.

Po absolvování prvních seminářů jsem postupně pochopil základní principy řízení lidí, firmy a obchodních procesů. Zavedl jsem do firmy maticovou strukturu, definoval jednotlivé posty, začali jsme platit lidi na základě výsledků, zvýšili jsme úroveň interní komunikace, začali jsme důsledně hlídat a plánovat finance. Toto trvalo téměř čtyři roky.

V té době několik lidí z firmy odešlo. Změny, které proběhly, učinily firmu MDP GEO, s.r.o. silnější, odolnější a konkurenceschopnější.

S pozdravem
Ing. Stanislav Mudrák
MDP GEO, s.r.o.